Generálové protestních lomů

Období po plebiscitu nastiňuje obrysy nového sladění sil v Rusku, ve kterém společnost otevřeně a kategoricky uplatňuje svá práva. Neslučitelné postavení lidí, pokud jde o…