Budeme svědky nového Mnichova 1938?

Rusko-ukrajinská válka trvá již přes 3 měsíce. Stává se vleklým konfliktem, kterého konec je prozatím v nedohlednu. Nadále probíhá zbytečné krveprolévání, kdy umírají desítky vojáků i…