Limit ceny ropy. Zpátky v SSSR.

Tady se to stalo. V pondělí 5. prosince vešlo v platnost rozhodnutí Rady EU o cenovém limitu ruské ropy a zákazu její námořní přepravy do…

Politika a omezená moc marketingu

Slovo marketing je složenina z anglického slova market, česky trh, a koncovka -ing vyjadřuje v angličtině zpravidla děj anebo akci, činnost či proces zaměřený na…

Cena svobody. Moskva ničí Ukrajinu.

V noci na 29. listopadu ruská fašistická vojska znovu zaútočila na Ukrajinu.  A ještě jednou to udělali terorem.  Útočníci zasáhli Dněpr čtyřmi raketami, v důsledku…

Muži prchli, ženy pak v Rusku nevydržely

Občané Ruské federace dnes nežijí jen v této zemi. Statisíce prchly do zahraničí. O několika rodinách ze severu Ruska, do jejichž života zasáhla Putinova mobilizace,…