Ukrajina. Bezpečnostní záruky.

Nedotknutelnost hranic a územní celistvost jakéhokoli státu jsou základními zásadami mezinárodního práva. Respekt a dodržování těchto norem je zárukou soužití států, zajišťuje mír, pořádek a…