Začínají didaktické testy maturit. Více času pomůže psychicky, věří expert

idnes.cz

Po praktických zkouškách pokračuje letošní maturita do další fáze. Studenti v pondělí začínají psát didaktické testy. Vzhledem k epidemii koronaviru prodloužilo ministerstvo školství dobu na vypracování písemné části. To podle Martina Mikuláše z Katedry anglického jazyka a literatury pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pomůže studentům především psychicky.

Jak se na didaktické testy mohli žáci během epidemie připravovat?
Pokud jsem měl možnost sledovat výuku na školách během pandemie, připravovali se studenti standardním způsobem. Učitelé se online výuky obvykle zhostili dobře a v rámci svých možností dělali maximum. Testy, které Cermat připravuje, mají jasně daný formát, který učitelé i studenti dobře znají.

Na středních školách se navíc používají učebnice a doprovodné materiály, které i na tento typ úloh cíleně studenty připravují. Dle mého soudu tedy má na výsledky studentů mnohem větší vliv kvalifikovanost a aprobovanost jejich učitele, jak například potvrzují některé zprávy České školní inspekce.

Je prodloužení času u didaktických testů vzhledem k dlouhé distanční výuce dostatečné?
Ve srovnání s obdobnými standardizovanými jazykovými zkouškami je časová dotace na didaktický test z angličtiny velice velkorysá.

Prodloužení časové dotace má význam zejména psychologický. Může pomoci studentům, kteří jsou úzkostnější a cítí se v této složité době nejistí. Nepomůže příliš studentům, kteří si neosvojili příslušné znalosti a dovednosti a z nich plynoucí kompetence, což ale platí pro jakýkoli test.

Co mají didaktické testy z cizího jazyka u maturantů prověřit?
Měří dosaženou úroveň takzvané komunikativní kompetence. Konkrétně mají testy ověřovat řečové dovednosti studentů, tedy dovednost porozumět slyšenému a psanému textu, dovednost napsat v cizím jazyce vlastní ucelený text. Jen v menší míře se testuje dovednost použít konkrétní gramatické a lexikální struktury.

Jak úspěšní letošní maturanti podle vás budou? Podle výsledků přijímacích zkoušek jsou na tom srovnatelně s předchozími roky.
Dle mého odhadu na tom budou stejně jako v minulých letech. Studenti dnes mají nebývale široké možnosti být v kontaktu s živým jazykem – prostřednictvím internetu, dostupné cizojazyčné četby – a epidemie v tomto smyslu jejich možnosti nijak neomezila.

  Do Česka míří silné bouřky. Ukončí tropy

Testy jsou rozdělené na poslech a čtení, co je pro maturanty těžší?
Do jisté míry je to individuální. Například studenti s poruchami čtení budou preferovat poslech. Obecně ale bývají studenti úzkostnější z testů poslechových. Je to dáno především tím, že v rámci ověřování čtení se mohou studenti ke zdrojovému textu opakovaně vracet. Své odpovědi mohou několikrát zkontrolovat.

Při poslechu je tempo nahrávky dané. Student ji nemůže v průběhu zkoušky zastavit, a vrátit se tak k problematickým pasážím. Nahrávka je standardně celá přehrána dvakrát. Tím se ale maturita nijak od standardních zkoušek neliší.

Zdroj: https://www.idnes.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *