Novela má VŠ umožnit úpravy zkoušek a výuky v případě krize

Vysoké školy by měly mít do budoucna podobně jako letos na jaře možnost při mimořádných událostech učit na dálku, 15 dnů před termínem upravit přijímací zkoušky, posunout zkouškové období nebo prodloužit lhůtu pro zápisy do nového akademického roku. Vyplývá to z návrhu novely vysokoškolského zákona, který připravilo ministerstvo školství. Návrh podle něj reaguje na pandemii covidu, ale úprava by se mohla využít i v jiných mimořádných situacích.

Vysoké školy přešly kvůli opatřením proti covidu-19 na přelomu září a října na výuku na dálku. Podle ministerstva lze předpokládat, že protiepidemická omezení ovlivní jejich fungování i v první polovině roku 2021. Dálkovou výuku a úpravy v akademickém roce dělaly školy kvůli koronaviru již na jaře. Umožnil jim to zákon o zvláštních pravidlech pro vysoké školy, jehož účinnost ale platí jen do konce tohoto roku. Nová ustanovení ve vysokoškolském zákoně by na tuto normu měla navazovat.

Aby vysoké školy mohly pokračovat ve vzdělávání mimo svůj standardní režim i v příštím roce, je podle ministerstva nutné úpravu projednat do konce roku. Pro Sněmovnu a Senát proto navrhuje zkrácené projednání předlohy ve stavu legislativní nouze. Novela by se zároveň neměla vztahovat jen na současnou situaci kolem pandemie covidu-19. V budoucnu by podle podkladů k návrhu měla nabídnout možnost řešení i při jiných krizích, jako jsou třeba živelné pohromy.

Pokud by mimořádné opatření v budoucnu omezilo výuku, podobně jako je to teď, mohly by vysoké školy bez potíží přejít na distanční vzdělávání, i když to třeba akreditace studijního programu standardně neumožňuje. Fakulty by také měly pravomoc v takovém případě změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí uchazeči znát podmínky pro přijetí minimálně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, při krizových opatřeních by se mohly změnit 15 dnů před konáním přijímacích zkoušek.

  Blatný: Policie zasahovala u množství podniků otevřených v noci

Nová úprava má vysokým školám umožnit v případě potřeby také prodloužení či zkrácení akademického roku, včetně posunutí zkouškového období. Mohly by kromě toho organizovat na dálku i státní a rigorózní zkoušky a obhajoby závěrečných prací, a to bez ohledu na akreditovanou formu studia. S ohledem na případné změny v maturitách či státnicích a na prodloužení procesu uznávání vysvědčení z ciziny by se pak měla v mimořádných situacích prodloužit i lhůta pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to na 90 dnů od zápisu do studia.

Podmínkou využití daných ustanovení by mělo být vždy rozhodnutí ministerstva, které by určilo, kterých vysokých škol se zvláštní režim týká. Ministerstvo by potom také mělo určit lhůtu, po kterou bude tento režim platný. Pro vysoké školy by úprava standardních pravidel podle stanovené úpravy byla možností, nikoli povinností.

Autor: ČTK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com