ČR plánuje snížení své závislosti na zemích s odlišnou ideovou orientací

irozhlas.cz

Česká republika by měla snižovat svou strategickou závislost na zemích s odlišnou ideově-hodnotovou orientací. Plánuje to národní strategie pro čelení hybridnímu působení, kterou bude v pondělí schvalovat vláda. Dokument stanovuje, jak by se republika měla chránit před nepřátelskými hybridními hrozbami. Materiál již projednala Bezpečnostní rada státu. Vytvoření strategie dal ministerstvu obrany za úkol audit národní bezpečnosti v roce 2016.

Hybridní působení definuje strategie jako skrytou i zjevnou činnost států i tzv. nestátních aktérů, která je namířená proti zranitelným částem demokratického státu a společnosti. K dosažení nepřátelských cílů využívají různé prostředky od politických a vojenských až přes ekonomické, zpravodajské nebo informační, některé z nich mohou být i legální. Svým působením se aktéři snaží rozostřit hranice mezi mírem, krizí a konfliktem a usilují o to, aby zůstali skrytí a nejednoznační.

Ke svým cílům využívají třeba už existující společenské rozpory, které prohlubují. Snažit se mohou například o zpomalení politického rozhodovacího procesu, oslabování důvěry občanů v demokratické instituce, narušování ekonomických procesů nebo získání vlivu ve strategických podnicích. Pokoušet se mohou i o skryté ovlivňování politických stran, soudů, policie nebo médií.

Strategie varuje, že hybridní působení může využívat závislosti ČR na dodávkách ropy, zemního plynu nebo jaderného paliva ze zahraničí. “Hybridní působení se může projevit i prostřednictvím využívání moderních technologií a technologických řešení, jako jsou 5G sítě nebo umělá inteligence, pocházejících ze zemí s odlišnou ideově-hodnotovou orientací, soukromým sektorem,” uvádí strategie.

Hrozba přímého ohrožení českého území masivním vojenským útokem je podle dokumentu nízká, ale hrozbou pro euroatlantický prostor, a tedy i pro Česko, je nepřátelské hybridní působení. Ze strategie vyplývá, že Česká republika již hybridním hrozbám čelí. “Státními aktéry, kteří hybridní působení proti ČR využívají dlouhodobě a systematicky, jsou především autoritářské a revizionistické velmoci s regionálními či dokonce globálními mocenskými aspiracemi,” uvádí strategie.

  Česko stojí na klíčové křižovatce. Začíná jít o všechno, řekl v projevu Klaus

Protože má hybridní působení komplexní povahu, musí mu stát čelit celospolečenským přístupem. Za cíl strategie určuje vytvořit odolnou společnost a stát, které se s ním dokážou vypořádat. Měla by proto být posílena schopnost včasné detekce hybridních aktivit.

Strategie chce využívat “robustní a transparentní systém prověřování zahraničních investic” do strategických sektorů ekonomiky a klíčových podniků. “ČR bude snižovat svou strategickou závislost na zemích s odlišnou ideově-hodnotovou orientací. Takováto závislost by mohla být zneužita v působení proti zájmům ČR,” uvádí dokument.

Problematika čelení hybridnímu působení se má stát součástí vzdělávacích programů a osvětových akcí. Strategie počítá i s vybudováním systému strategické komunikace, který by měl včas a věrohodně lidem předávat informace, a to i v krizových situacích.

Slibuje i vznik koordinátora agendy čelení hybridnímu působení. Český rozhlas na začátku roku informoval, že by jím měl být Petr Matouš, vojenský poradce premiéra Andreje Babiše (ANO).
Autor: ČTK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *