Daně za rok 2019: Jak ušetřit co nejvíce peněz na daňovém zvýhodnění a slevách

Daně si můžete snížit až o desetitisíce korun. Stačí vědět, co správně odečíst, jaké slevy uplatnit a na co nezapomenout. Poradíme, jak na to.

Nejvýhodnější jsou děti

Nejdůležitější pojmy jsou dva. Daňové odpočty snižují daňový základ. Daňové slevy pak přímo vypočtenou daň z příjmu.

„Každá tisícikoruna daňového odpočtu sníží tedy výslednou daň z příjmu o 150 Kč a každá tisícikoruna daňové slevy sníží vypočtenou daň o celých tisíc korun. Vždy ale maximálně do výše vypočtené daňové povinnosti,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zvýhodnění tedy končí maximálně na nule. Do minusu můžete jít pouze s jediným daňovým zvýhodněním, a to na děti. V takovém případě vám přeplatek, tedy takzvaný daňový bonus, vrátí stát.

  • Za každý měsíc roku 2019 se v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 1267 Kč, na druhé dítě 1617 Kč a na třetí a další dítě 2017 Kč. Daňové zvýhodnění na tři děti za celý rok 2019 je tedy 58 812 Kč. Jedná-li se o dítě, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

V daňovém přiznání za rok 2019 mohou daňové zvýhodnění na děti uplatnit též OSVČ stanovující výdaje paušálem. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus, který se obdrží od státu, ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Za rok 2019 může činit daňový bonus maximálně 60 300 Kč.

„Pro čerpání daňového bonusu je ale nutné mít příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 80 100 Kč,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové odpočty za 2019

Daňový základ za rok 2019 snižují tyto nezdanitelné části základu daně (daňové odpočty):

  ČNB: Bankám za tři čtvrtletí stoupl hrubý zisk o 5,5 miliardy na 180,1 mld. Kč

Dary včetně dárcovství krve – hodnota daru musí činit nejméně 1000 Kč nebo být vyšší než 2 % základu daně, přičemž darem je možno snížit roční základ daně maximálně o 15 %. Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 3000 Kč, za darování orgánu nebo krvetvorných buněk (kostní dřeně) se oceňuje částkou 20 000 Kč. Dar musí být poskytnut na účely uvedené v zákoně o daních z příjmu.

Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace – to není splněno například u chalupy nebo nemovitosti určené k pronájmu, základ daně je možno snížit nejvýše o 300 000 Kč.

Příspěvky na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění– daňový odpočet může být maximálně 24 000 Kč, přičemž roční příspěvky se ponižují o úhrn částí příspěvku, ke kterému náležel státní příspěvek, tedy maximálně se odpočet snižuje o 1000 korun měsíčně. Pro uplatnění odpočtu ve výši 24 000 Kč tak bylo nutné vložit příspěvky v roce 2019 alespoň ve výši 36 000 Kč. Příspěvky na penzijní pojištění lze odečíst, pokud byla výplata plnění z penzijního pojištění sjednaná nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let.

Příspěvky na soukromé životní pojištění – lze snížit daňový základ nejvýše o 24 000 Kč. Daňový odpočet však umožňuje pouze smlouva, ve které je výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření a nejdříve v měsíci, kdy dosáhne občan 60 let a ze smlouvy není současně umožněn průběžný výběr finančních prostředků.

Příspěvky zaplacené odborové organizaci a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – je možné snížit základ daně až o 3000 Kč. Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání snižují základ maximálně o 10 000 Kč, u lidí se zdravotním postižením o 13 000 Kč a u lidí s těžším zdravotním postižením o 15 000 Kč.

  • „Pro uplatnění každého daňového odpočtu musí být splněny zákonné podmínky a nárok na snížení základu daně musí být doložen příslušným dokladem, který je potřeba k daňovému přiznání doložit,“ dodává daňová poradkyně Gabriela Ivanco.
  Meziroční růst maloobchodních tržeb v únoru zpomalil na 4,6 %

Daňové slevy za 2019

Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy o celou částku.

  • Základní sleva na poplatníka je 24 840 Kč, na tuto daňovou slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci a v daňovém přiznání se uplatňuje vždy v plné výši.
  • Sleva na manželku (manžela) s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč je 24 840 Kč, když je manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz ZTP/P, potom je daňová sleva 49 680 Kč. V případě, že dojde k uzavření manželství v průběhu roku, tak se daňová sleva uplatní poprvé za měsíc, kdy manželství trvá k 1. dni daného měsíce. Daňovou slevu na manželku (manžela) může uplatnit i OSVČ s výdajovým paušálem.
  • Daňová sleva na invaliditu prvního stupně a druhého stupně je 2520 Kč. Na invaliditu třetího stupně je daňová sleva 5040 Kč. Jestliže došlo k přiznání invalidity nebo odebrání invalidity v průběhu roku, potom se daňová sleva poměrně krátí. Těm, jimž byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P si mohou dále odečíst slevu ve výši 16 140 Kč.
  • Roční sleva na studenta je 4020 Kč, při studiu po část roku se sleva poměrně krátí.
  • Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení je maximálně 12 200 Kč na každé dítě ročně.
  • Výše slevy na evidenci tržeb (EET) činí 5000 Kč. Sleva na dani však činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com