‚Vztah k otci není jednoznačně negativní.‘ Podle znalkyň je Babiš mladší schopný účastnit se soudu

irozhlas.cz

Jak naložit se svědectvím Andreje Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo zkoumal předseda soudního senátu Jan Šott v pondělí. Vyslechl proto psychiatričku a psycholožku, které poskytly návod. Shodly se, že Babiš mladší je schopný se účastnit soudního procesu, v němž jeho otec čelí obžalobě, že podvodně žádal o padesátimilionovou dotaci. Server iROZHLAS.cz vybral klíčové pasáže, které znalkyně přednesly.

V pondělí soud projednal dlouho očekávaný zdravotní posudek Andreje Babiše mladšího v oborech psychiatrie – psychologie. Zpracování nařídil soudce Jan Šott, aby věděl, zda může brát v úvahu jeho výpověď v kauze Čapí hnízdo.

Právě Babiš mladší může v celém hlavním líčení sehrát důležitou roli. V září se totiž dostavil do budovy městského soudu a řekl, že nikdy neměl k dispozici akcie Farmy Čapí hnízdo. Popřel také, že by podepsal dokumenty k převodu akcií na jeho jméno. „Poprvé jsem ty smlouvy viděl na policii. Nevěděl jsem o tom, že bych měl být akcionářem nějaké společnosti,“ řekl v hodinu a čtvrt dlouhém svědectví.

Po tomto sdělení navrhli Babišovi právníci, aby se Babiš mladší podrobil znaleckému zkoumání. Obžalovaný Babiš o svém synovi totiž dlouhodobě tvrdí, že je psychicky nemocný a nezpůsobilý vypovídat před soudem.

Určité zdravotní problémy potvrdil i sám Babiš mladší. „Ano, stále se léčím. Se svojí diagnózou nesouhlasím, je to ale schizofrenie. Učinili ho pod lživým názorem doktorky Protopopové,“ zodpověděl před soudem velmi váhavým hlasem s tím, že s prací dopravního pilota skončil na konci roku 2014.

Senát soudu v čele se Šottem se i přes požadavek advokátů Bartončíkových rozhodl, že znalecké posudky se budou projednávat za účasti veřejnosti. Zdůvodnil to například tím, že různé posudky se již v médiích objevily.

Server iROZHLAS.cz nyní přináší výběr nejdůležitějších pasáží, které zazněly v pondělí před soudem od psychiatričky Gabriely Leblové a psycholožky Jindřišky Záhorské. V naprosté shodě dospěly k závěru, že je Babiš mladší schopný účasti u soudu a že specifickou věrohodnost je možné hodnotit jako neporušenou.

  Stanjura: Vláda by si s nepříznivým verdiktem ÚS k valorizaci penzí poradila

O co soudní znalkyně své závěry opírají?

Jako první před soudem vystoupila psychiatrička Leblová, která před ohrádkou pro svědky strávila více než hodinu. Babišovi mladšímu diagnostikovala paranoidní schizofrenii projevující se zhruba od incidentu s policií na české dálnici v roce 2015, kdy měl tvrdit, že je herec George Clooney.

 

„U posuzovaného byla zjištěna duševní porucha v pravém slova smyslu, a to paranoidní schizofrenie, její vzplanutí lze datovat do roku 2015. Jeho aktuální stav byl shledán jako velmi dobře kompenzovaný, kdy je schopen účasti u soudu. Je bez chorobných fenoménů, které by zkreslovaly pro něj vnímanou realitu.“

Gabriela Leblová

Současný stav je však podle ní velmi dobrý, což je zapříčiněno užíváním léků a úplnou absencí alkoholu nebo psychotropních látek.

„Aktuálně je posuzovaný ve velmi dobrém stavu. Schizofrenní proces byl prokázán, ale nyní je zaléčen, což má několik důvodů. Není patrná chronifikace.“

Gabriela Leblová

Vyjádřila se také ke vztahu mezi otcem a synem. Před soudem poměrně podrobně popisovala, že jejich negativní vztah se prohlubuje již delší dobu a souvisí i s tím, jak Babišův syn popisuje svůj pobytu na Krymu. Není však ovlivněn akutními bludy nebo halucinacemi.

„Vztah k otci není hezký. Pravděpodobně nebyl hezký, tak to popisuje posuzovaný, nikdy. Je tam zmínka, že posuzovaný těžce nesl rozvod otce a podobně. Vztahům k otci jsem se podrobně věnovala, ale aktuálně není chorobný ve smyslu paranoidního bludu.“

Gabriela Leblová

Po zhruba hodině, kdy Leblová čelila otázkám všech zúčastněných, přišla na řadu psycholožka Záhorská. I ona vyloučila, že by důležitý svědek v kauze Čapí hnízdo v současné době trpěl halucinacemi a bludy.

„Z psychologického hlediska nebyly aktuálně u posuzovaného zjištěny žádné znaky, které by svědčily pro aktuální přítomnost psychického onemocnění v pravém slova smyslu, floridních psychických fenoménů. Z psychologického pohledu aktuální stav: nebyly přítomny znaky, které by svědčily o přítomnosti halucinací a bludů.“

Jindřiška Záhorská

Psycholožka hodnotila dva typy věrohodnosti: obecnou a specifickou. Ta první je podle ní snížená, ale jinak ji hodnotit ani nemohla, protože existuje teoretická možnost, že Babišova nemoc zasahuje do jakékoliv výpovědi.

„Obecnou věrohodnost jsem posuzovala jako sníženou s ohledem právě na diagnostikované psychické onemocnění. Vždy když je diagnostikované psychické onemocnění, tak musí znalec posuzovat obecnou věrohodnost jako sníženou, protože je tam teoretická možnost, že psychotický stav zasahuje do jakékoliv výpovědi. Je to ale obecná hypotetická možnost.“

Jindřiška Záhorská

Druhým zkoumaným typem věrohodnosti byla specifická. Ta popisuje znaky, které odpovídají tomu, jakým způsobem se u zkoumaného přepracovávají informace v průběhu času. Neznamená to však hodnocení pravdy a lži, to je nadále v kompetenci soudu.

„Na základě znaků, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku, tak jsem uzavírala, že převažují faktory, které podporují specifickou věrohodnost a z forenzně-psychologického hlediska lze hodnotit specifickou věrohodnost jako nenarušenou.“

Jindřiška Záhorská

Otázky Babišovy obhajoby směřovaly i na to, zda svědectví jeho syna může ovlivnit nějaká událost a měl by tak touhu se pomstít. K tomu však psycholožka uvedla, že Babiš mladší si uvědomuje, že výpověď mu nepřináší žádné výhody, naopak. Jmenovala omezený kontakt se sourozenci, s rodinou. Zkoumaný svědek si však myslí, že jeho otec spáchal trestný čin, a chce, aby se případ spravedlivě objasnil. Nejedná se tak podle ní o snahu poškodit otce.

„Vždy se hodnotí nějaký motiv, který by mohl vést ke zkreslení výpovědi. Uvedla jsem, že je hypoteticky možný motiv, kdy by se mohlo jednat o takzvaný únos na Krym, což je vnímáno velmi negativně posuzovaným. (…) Jestliže je ten vztah už od dětství ne úplně dobře formován, tak tam paranoidní nastavení může být přítomno, ale nejedná se o patologii.“

Jindřiška Záhorská

Právě vztah mezi otcem a synem se stal předmětem zájmu i u dalších otázek advokátů. Psycholožka ho označuje i přes jejich námitky za ambivalentní, nelze o něm říct, že je jednoznačně nepřátelský. Nelze situaci ani shrnout tak, že negativní vnímání otce vychází pouze z jeho psychického onemocnění.

„Vztah k otci není jednoznačně negativní, je ambivalentní, není jednoznačně nepřátelský. Aktuálně je s převažující negativní složkou, nicméně posuzovaný stále polemizuje o tom, že se snažil ten vztah napravit. Že se snažil v dětství, aby byl vztah pozitivní, nicméně ze strany otce není opětována láskyplnost, vnímal, že je méně přijímán než sestra, že možná otce zklamal svých chováním, možná tím, že není obchodně zaměřen. To všechno se podepisuje na negativním vztahu, nelze říct, že negativní vztah k otci je dán pouze jeho psychickým onemocněním. To v žádném případě takto nemohu uzavřít.“

Jindřiška Záhorská

Obžalovaný Babiš ale se závěry znalkyň o zdraví syna nesouhlasí a označil je za lži. „Vy jste za pět hodin zjistila více než já za 39 let? Paní znalkyně vykládá věci, které jsou nepravdivé,“ řekl.

  Vláda projedná novelu zákona o ochraně utajovaných informací

„O mého syna jsem se celý život staral skvěle, můžu donést x fotek. Nechal jsem ho vystudovat na nejlepších školách, zařídil jsem mu zkoušky na leteckého pilota. Zásadně se mě toto dotýká, novináři v tom mají žně,“ protestoval proti veřejnému projednávání znaleckých posudků.

Uvedl, že se synem měl skvělý vztah. Babiš mladší ho prý nyní nenávidí, protože veřejně řekl, že má schizofrenii. Zpětně to označil za chybu.

Vít Kubant

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com