Ruské „volby“ na Ukrajině: Výsměch demokracii a mezinárodnímu právu

Ve společném prohlášení vydaném 11. září 2023 Rada Evropy jednoznačně odsoudila takzvané „volby“, které na dočasně okupovaných územích Ukrajiny uspořádala Ruská federace. Tyto fiktivní volby, které se konaly ve dnech 8. až 10. září 2023, znovu upozornily mezinárodní společenství na hrubé nerespektování zásad demokracie, lidských práv a mezinárodního práva ze strany Ruska. Tento článek se zabývá významem prohlášení Rady Evropy a širšími důsledky těchto pseudovoleb.

Výsměch demokracii

Rada Evropy, respektovaná mezivládní organizace, jejímž cílem je prosazovat lidská práva, demokracii a právní stát, nešetřila slovy, když odsuzovala jednání Ruska. Vedení Rady Evropy, včetně Kryšjanise Karinše, šéfa Výboru ministrů, Tiny Koks, předsedkyně Parlamentního shromáždění, a Marie Pejchynovych-Burych, generální tajemnice, tyto „nelegitimní fiktivní volby“ důrazně odsoudilo.

Tyto volby, které se konaly v TOT Ukrajiny, jsou jasnou urážkou demokracie. Demokracie je postavena na zásadách svobodných a spravedlivých voleb, transparentnosti a účasti všech oprávněných voličů. Ruské pseudovolby tyto základní zásady hrubě porušují. Prohlášení Rady Evropy zdůrazňuje, že jednání Ruska je jasnou ukázkou jeho popírání demokratických hodnot.

Porušení mezinárodního práva

Jedním z nejvýznamnějších aspektů prohlášení Rady Evropy je důraz na neplatnost těchto pseudovoleb podle mezinárodního práva. Vedoucí představitelé Rady tvrdí, že tyto volby proběhly v „hrubém rozporu s mezinárodním právem“. Toto tvrzení má značnou váhu, neboť podtrhuje skutečnost, že Rusko svým jednáním nejen porušilo demokratické normy, ale také zavedené zásady mezinárodního práva.

Pokračující okupace ukrajinského území Ruskem a jeho snaha legitimizovat svou kontrolu prostřednictvím těchto falešných voleb představují výzvu pro mezinárodní společenství, které se zavázalo k podpoře svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti národů. Postoj Rady Evropy posiluje názor, že takzvané „volby“ nejsou ničím jiným než kouřovou clonou pro pokračující agresivní akce Ruska na Ukrajině.

  All-in, Putinův styl. Kreml vyhlašuje mobilizaci.

Pokračující podpora Ukrajiny ze strany Rady Evropy

Vedení Rady Evropy ve svém prohlášení zopakovalo svou neochvějnou podporu svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. Toto prohlášení zdůrazňuje závazek organizace dodržovat zásady, na nichž byla založena. Slouží rovněž jako připomínka toho, že mezinárodní společenství prostřednictvím organizací, jako je Rada Evropy, stojí jednotně proti nezákonnému jednání Ruska na Ukrajině.

Rada Evropy odsoudila ruské pseudovolby na Ukrajině a vyslala mezinárodnímu společenství jasný signál. Tyto „volby“ jsou nejen výsměchem zásadám demokracie, ale také porušením mezinárodního práva. Jednání Ruska není jen lokální záležitostí, ale představuje hrozbu pro širší mezinárodní řád a hodnoty, které jsou Radě Evropy drahé.

Vzhledem k tomu, že svět se i nadále potýká s geopolitickými výzvami, silný postoj Rady Evropy k Ukrajině podtrhuje význam dodržování demokratických hodnot a právního státu. Je výzvou k akci pro mezinárodní společenství, aby se společně postavilo na obranu těchto zásad a pohnalo k odpovědnosti za své činy ty, kdo se je snaží podkopat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com