Dokument: Proč lidé od Schillerové vyšli vstříc Mynářovi

seznamzpravy.cz

Proč firma hradního kancléře Vratislava Mynáře nemusí vracet evropskou dotaci ve výši 5 994 109 korun?

V případu, který už řadu měsíců přináší komplikace hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi, našel jeden z nejbližších spolupracovníků hlavy státu zastání u Ministerstva financí.

To kancléřově firmě Clever Management odpustilo vrácení téměř 6milionové dotace, o němž předtím rozhodl dotační úřad ROP Střední Morava. Seznam Zprávy získaly podrobnosti, proč ministerstvo vedené Alenou Schillerovou vyšlo vlivnému hradnímu úředníkovi vstříc.

Dokument si také můžete poslechnout v audioverzi.

Před více než deseti roky totiž získala Mynářova společnost z Evropské unie veřejnou podporu 5 994 109 korun na dostavbu penzionu Malovaný v Osvětimanech. Před dvěma lety se však ukázalo, že už předtím byla stavbu objektu jednou dotačně podpořena, takže podle ROP Střední Morava odporuje přidělení další dotace regulím.

Je třeba připomenout, že kvůli stavbě a dotacím je Vratislav Mynář od letošního února trestně stíhán kvůli podezření ze dvou trestných činů: z daňového podvodu a také z poškození finančních zájmů Evropské unie.

K poslednímu vývoji v Mynářově kauze mají Seznam Zprávy k dispozici dva dosud neznámé dokumenty: rozhodnutí Ministerstva financí se zdůvodněním, proč Clever Management nemusí dotaci vracet, a také platební výměr dotačního úřadu.

Dokument, který nařizuje vrácení celé dotace, poslal ROP Střední Morava Mynářově firmě už v prosinci 2020. Jako zdůvodění pro vrácení podpory uvádí, že Vratislav Mynář neuvedl při podání žádosti o dotaci všechny potřebné informace.

Zejména šlo o to, že firma jednoznačně nepřiznala, že stejný objekt již dříve dostal dotaci ve výši 13 milionů korun od Ministerstva školství. Tehdy byl přitom příjemcem dotace spolek Chřibák, v němž byl Vratislav Mynář hospodářem.

A tak si poté rozestavěnou budovu převzala firma Clever Management s tím, že z ní udělá penzion. Pak požádala o zmíněnou dotaci.

„V důkazním řízení bylo nepochybně prokázáno, že v projektové žádosti předložené daňovým subjektem ani v jiných dokumentech založených u poskytovatele dotace informace o dotaci poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvedena není,“ uvedl ředitel ROP Střední Morava Ivan Matulík.

Druhý problém byl podle Matulíka v nájemní smlouvě. Za penzion s restaurací se 40 lůžky a wellness platí kancléřova firma Clever Management spolku Chřibák 30 tisíc ročně. Jenže – jak dále napsal ředitel Matulík – tato smlouva nebyla legálním podkladem pro zajištění takzvaných majetkových vztahů. Byla podle něho uzavřena v rozporu s dotačními podmínkami Ministerstva školství.

„Projekt byl schválen k financování a dotace mu byla proplacena, ačkoli podmínky pro schválení projektu k financování a proplacení dotace nebyly splněny, neboť smlouva o poskytnutí dotace neměla být s daňovým subjektem uzavřena,“ uzavřel Matulík.

Mynářova firma se odvolala s tím, že dotační úřad o všem dříve věděl. „Jednání správce daně si daňový subjekt vykládá buď jako zastření pochybení na straně konkrétních osob posuzujících na straně ROP Střední Morava žádost daňového subjektu, či spíše jako nesmyslnou snahu o sankcionování a kriminalizaci daňového subjektu,“ uvedl v odvolání právní zástupce společnosti Clever Management.

Poté se případ dostal k podřízeným ministryně Aleny Schillerové. Ti letos na konci května rozhodnutí o tom, aby Clever Management zaplatil 5,9 milionu, zrušili a případ zastavili.

V písemné podobě tohoto rozhodnutí uvádí úředníci od Schillerové několik důvodů, proč odvolání Mynářovy firmy vyhověli.

Zatímco dotační úřad tvrdil, že jednoznačně prokázal, že stavba penzionu navazuje na dříve financovaný projekt z Ministerstva školství, podle Ministerstva financí šlo o dvě samostatné investiční akce.

Takže když při vyplnění žádosti o dotace některé informace neuvedl Clever Management přesně, nelze to podle úřadu Schillerové považovat za problém. Ministerstvo – konkrétně ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej – pak konstatovalo, že v tomto případě ani nešlo o tak závažná pochybení, kvůli nimž by bylo možné případně dotaci odebrat.

  Čtvrt milionu Čechů chrání vakcína proti covidu, tempo zrychluje

Navíc podle Mateje byla chyba také na straně dotačního úřadu.

„V případě zjištění takových nedostatků či pochybení v průběhu prověřování jednotlivých žádostí o financování, tedy během procesu, který uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předchází, má poskytovatel dotace povinnost ověřit všechny předložené podklady a v případě zjištění, že žadatel některé ze stanovených předpokladů nesplňuje, má poskytovatel povinnost takového žadatele vyřadit,“ uvedl Matej v dokumentu, který Seznam Zprávy získaly.

Dotační úřad své rozhodnutí postavil také na tom, že Mynářova firma při podání žádosti do kolonky „Vazba na jiné aktivity a projekty“, uvedla jen to, že má návaznost na stávající aktivitu zdejšího lyžařského areálu i na ostatní sportovní aktivity v Osvětimanech, které se zde snaží aktivně rozšiřovat i spolek Chřibák.

Ministerstvo financí připustilo, že tato informace byla neúplná. Clever Management přiložil při podání o unijní dotaci také marketinkovou analýzu. Ta byla součásti předešlé žádosti o financování projektu spolkem Chřibák na vybudování ubytování pro sportovce a turisty. Jenže podle Mateje z toho nešlo jednoznačně dovodit, že projekt dříve získal dotaci z Ministerstva školství.

Přesto podle závěru Ministerstva financí nebyly tyto informace nepravdivé, jak tvrdil dotační úřad.

„Odvolací orgán v tomto bodě souhlasí se správcem daně, nemůže uvedené sdělení vyhodnotit jako nepravdivé, neboť navzdory jeho neúplnosti nelze konstatovat, že by se nezakládalo na pravdě,“ napsal Matej.

Podle něho měl v této souvislosti sám dotační úřad přistoupit k dalšímu prověřování. Například si vyžádat od firmy Clever Management odpověď na otázku, zda aktivita spolku Chřibák již byla dříve financována ROP Střední Morava, nebo získal jinou evropskou či státní dotaci.

„Ze samotné textace předmětné výzvy ani z podpisu operačního programu či z jeho provádějícího dokumentu nikterak nevyplývá, že by dříve udělená dotace odlišného subjektu sama o sobě bránila odsouhlasení projektu k financování, respektive že by na konkrétní předmět financování nesměla být v minulosti poskytnuta jiná forma veřejné podpory,“ napsal Matej.

Dotační úřad dříve také vytýkal Mynářovi, že podepsal čestné prohlášení, v němž uvedl, že všechny údaje jsou vyplněny pravdivě a úplně. I když to v případě kolonky „Vazba na jiné aktivity a projekty“ tak nebylo, nelze tak podle ministerstva konstatovat, že by šlo o nepravdivé informace.

„Odvolací orgán proto uzavírá, že způsob vymožení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace cestou uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně není namístě,“ konstatoval Matej.

Ministerstvo zároveň ve svém rozhodnutí uvedlo, že neřešilo, zda Mynář mohl uvést někoho v omyl. Nezabývalo se ani tím, zda došlo v této souvislosti k trestnému činu.

Vratislav Mynář se k aktuálnímu rozhodnutí Ministerstva financí zatím nevyjádřil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com