Změny 2022: Příjmení bez -ová, stotisícové pokuty za pyrotechniku na fotbale

irozhlas.cz

Kterákoli Češka si bude moci nechat zapsat své příjmení v mužském tvaru. Diváci, kteří během sportovních utkání použijí pyrotechniku, mohou nově dostat pokutu až 100 tisíc korun a může jim být jako trest uložen i zákaz vstupu na stadiony. Bankovní identita bude nově přístupná i cizincům žijícím v České republice. I takové jsou změny, které přichází s rokem 2022.

Možnost žádat o oficiální uvádění příjmení bez přípony -ová měly dosud jen cizinky, české občanky s trvalým pobytem v cizině nebo ženy, jejichž manžel je cizinec. Stejnou možnost nepřechylování svého příjmení měly i české občanky, které mají jinou než českou národnost.

Právě to se má s prvním lednem změnit, prezident Miloš Zeman podepsal zákon v polovině letošního léta poté, co jej schválil Parlament ČR. Příjmení v nepřechýleném – mužském – tvaru tak může mít jakákoliv žena bez dalších podmínek, které doposud zákon stavoval.

S příchodem nového roku se také otevře lidem možnost odškodnění za výbuchy ve Vrběticích. „Zákon umožní vybraným obcím (Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice, pozn. red.) a jejich obyvatelům, kteří byli dotčeni několikaletým zásahem složek integrovaného záchranného systému v souvislosti s výbuchem muničního skladu, vyplatit kompenzaci, která by měla alespoň částečně mírnit útrapy obyvatel a škody na obecním majetku. Přiznání nároku na jednorázové odškodnění je podmíněno písemnou žádostí, jejíž administrace je svěřena ministerstvu,“ uvedla za vnitro Hana Malá.

Celkem stát rozdělí zhruba 300 milionů jednotlivcům a 350 milionů obcím.  Ministerstvo vnitra očekává osm tisíc žádostí. Žádost o odškodnění bude možné podat u ministerstva vnitra od 1. ledna do 30. června 2022.

Co se děje v obci online

S účinností od 1. ledna počítá také novela zákona o Policii ČR. „Dojde k úpravě některých oprávnění Policie ČR v reakci na potřeby praxe a současné bezpečnostní hrozby, například oprávnění zamezit provozu bezpilotního prostředku, zvýšení ochrany exponovaných osob,“ uvedla příklady Malá.

  Konvalinka: Omikron je dramaticky nakažlivý. Je potřeba zkrátit karantény, nebo se země zastaví

Policistům se zároveň posílí oprávnění při vymáhání neuhrazených vymahatelných pokut za dopravní přestupky. V praxi to může vypadat tak, že policista, celník nebo strážník obecní policie vyzve k úhradě pokuty, pokud nebude uhrazena, může zabránit vozidlu v další jízdě nebo zadržet státní poznávací značku.

Od nového roku by veřejnost měla být více informována také o právních předpisech, které vydávají obce a kraje. Jde například o obecně závazné vyhlášky, případně další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů. Má být totiž zřízen informační systém, ve kterém tyto dokumenty budou zveřejňovány.

„Tím bude pro veřejnost zajištěn jednoduchý a rychlý přístup k oficiálnímu a závaznému znění těchto předpisů prostřednictvím internetu na jednom místě. Dosud totiž jsou například právní předpisy obcí vyhlašovány pouze na úřední desce, zatímco zveřejnění na internetových stránkách obcí má pouze informativní význam,“ dodala Malá.

Změny zaznamená také Portál občana. Začátkem roku 2022 si budou moci lidé po přihlášení do Portálu občana zadat své telefonní číslo nebo e-mail do registru obyvatel a registru osob. Oba dva údaje následně budou evidovány a zpřístupněny i dalším úřadům.

Tím novinky nekončí. „Po novém roce budou přihlášenému uživateli v Portálu občana jeho zobrazené údaje z registru obyvatel rozšířeny nově i o údaje k jeho rodinnému stavu, rodnému příjmení nebo pohlaví,“ popsala mluvčí ministerstva vnitra.

Drahá pyrotechnika

Některé změny přijdou až později, pravděpodobně až 1. února nabude účinnosti novela přestupkového zákona (novela nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, pozn. red.). Lidé, kteří během sportovních utkání použijí pyrotechniku, budou moci být potrestáni pokutou.

„Úpravu prosadilo ministerstvo vnitra kvůli četným incidentům na fotbalových stadionech, které vážně ohrožují zdraví a majetek. V přestupkovém řízení bude moci být kromě pokuty v sazbě od 10 do 50 tisíc korun (a při opakovaném spáchání přestupku až do 100 tisíc korun) uloženo i takzvané omezující opatření spočívající v zákazu navštěvovat sportovní akce. Opakované či soustavné porušování tohoto zákazu může být i trestným činem,“ popsala Malá.

  Proruská opozice v Evropě hraje do karet Putinovi

Zákaz pohybovat se na konkrétně stanovených místech by měl postihnout i dealery drog. „Pachatelům bude možno například zakázat navštěvovat určená veřejně přístupná místa, čímž se jim znemožní prodávat a užívat na těchto místech drogy. Rovněž v tomto případě může být opakované či soustavné porušování daného zákazu trestným činem,“ uvedla Malá.

Norma má také zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí. Zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Agrární komora jako CzechPOINT

V České republice bude také o něco více poboček CzechPOINTu. Od 1. ledna se mezi ně zařadí také Agrární komora ČR. „Podání, ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy a další úkony tak bude možné učinit, respektive získat například v sídlech okresních agrárních komor,“ uvedla Malá.

Dochází také k elektronizaci výkonu petičního práva. Od prvního února bude možné podávat petice v elektronické podobě, které má pomoci vytvořit program ministerstva vnitra.

„Nový nástroj pro správu a provoz elektronických peticí na Portálu občana umožní sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu. Podpis občana pod peticí bude v nástroji nahrazen prohlášením o podpoře petice potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace, a to alespoň na úrovni záruky značná. Údaje vedené v nástroji o petici a o počtu podpisů občanů pod peticí budou veřejně přístupné,“ dodala Malá.

Ve stejném měsíci také nabývá účinnosti novela o základních registrech. Nově totiž budou v základním registru obyvatel vedeny také doklady elektronicky „nečitelné“, tedy například průkazy o povolení k trvalému pobytu. Právě díky tomu pak budou moci banky, které získaly potřebou akreditaci, vydávat takzvanou bankovní identitu cizincům s identifikačním dokladem vydaným Českou republikou.

  „Účast Ruska v útoku na Kapitol je aktem státního terorismu“

Bezvýznamný identifikátor

V polovině příštího roku, tedy 1. července 2022 má ministerstvo vnitra spustit novou službu, a to v souvislosti se snahou co nejméně používat rodné číslo v soukromoprávním styku. Právě tato služba umožní získat takzvaný bezvýznamový směrový identifikátor (BSI, pozn. red.).

„To je velmi užitečné v případě, že si od ní (fyzické osoby, pozn. red.) kupujete ojeté motorové vozidlo či nemovitost a chcete se ubezpečit, že taková osoba skutečně existuje, respektive že její doklady nejsou podvržené,“ uvedla Malá.

„Pokud tedy s někým jedná občan České republiky v soukromoprávní věci, bude možné si u ministerstva vnitra ověřit, zda jsou předložené údaje této osoby autentické. Bude se tak dít prostřednictvím již zmíněného BSI, což bude unikátní číselný kód, kterým můžeme identifikovat konkrétní osobu, pokud se dostaneme oprávněně ke kombinaci jejích identifikačních údajů, například jména, příjmení a čísla občanského průkazu,“ dodala mluvčí.

Má to však i své podmínky. Ten, kdo si bude chtít ověřit informace o druhém člověk, se bude muset identifikovat. Zároveň každý člověk bude moci vidět na svém výpisu ze základních registrů, kdo se na něj dotazoval. Pokud s tím nebude souhlasit, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zdroj: https://www.idnes.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..