Klíč k úspěšné budoucnosti Ukrajiny. EU rozhoduje.

eurozpravy.cz

Dnes začíná v Bruselu dvoudenní summit hlav států EU, který slibuje, že bude pro Ukrajince historický. Očekává se, že v důsledku schůzky bude jako kandidát vyhlášena Ukrajina, čímž se Kyjev přiblíží k tak dlouho očekávanému členství v Evropské unii.
Je důležité, že v předvečer summitu všichni členové EU vyjádřili svou připravenost v tomto směru, když dosáhli konsensu o poskytnutí kandidáta pro Kyjev.

Ukrajinská ministryně pro evropskou integraci Olha Stefanyshina poznamenala, že i ti, kteří předtím pochybovali, členové EU potvrdili, že budou hlasovat pro status kandidáta pro Ukrajinu.

Prvním krokem tímto směrem bylo doporučení Evropské komise uznat Ukrajinu a Moldavsko jako kandidáty na členství v EU.

„Ukrajina je evropským státem, který dostatečně prokázal své dodržování hodnot, na kterých je Evropská unie založena. Evropská komise proto doporučuje Radě EU, aby Ukrajině byla poskytnuta vyhlídka na členství v EU,“ píše se v závěru předloženém Evropskou komisí 17. června.

Předsedkyně organizace hovořila o úspěších Kyjeva na cestě do EU, zejména upozornila na reformy decentralizace a digitalizace a také na poctivost a nezávislost ukrajinského volebního systému.

„Stabilita ukrajinských institucí se naplno projevila od začátku ruské invaze, protože úřady pokračovaly v práci na všech úrovních. Podle politických kritérií Ukrajina obecně pokročila v dosahování stability institucí, které zaručují demokracii, právní stát, lidská práva a také respekt a ochranu menšin,“ uzavřela Evropská komise.

I s přihlédnutím k úspěchům na cestě do EU však musí Kyjev v tomto směru vykonat ještě dost práce. Evropská komise jmenovala sedm úkolů, které Ukrajina musí splnit.

Především jsou to otázky reformy soudnictví, boje proti korupci a deoligarchizace a také přijetí nového mediálního zákona, který by odpovídal standardům EU.

Dalším důležitým bodem je implementace doporučení Benátské komise ohledně národnostních menšin ze strany Ukrajiny.
Tyto kroky budou podmínkou pro udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině. Pravda, po jejím obdržení je bude nutné splnit.

  Nelidskost je základem existence Kremlu. Další kriminální krok „ruského světa“.

Do konce roku 2022 bude Evropská komise sledovat plnění úkolů Kyjeva, kdy předloží své hodnocení.

Šéf EK shrnul, že nyní Ukrajina „drží vše ve svých rukou“. Ačkoli by se samozřejmě měly nejprve rozhodnout státy Evropské unie.

Proč Ukrajina potřebuje status kandidáta. Ostatně nedává žádná zvláštní práva ani státu, ani jeho občanům.

Za prvé, status kandidáta do EU je jednou z povinných fází pro zemi, která aspiruje na řádné členství v Evropské unii, což je začátek jednání o vstupu do EU.

Potvrzuje také pokrok v demokratických, ekonomických a právních reformách ve státě a připravenost k jejich další realizaci tak, aby odpovídaly standardům EU.

Kromě toho poskytuje image, finanční a humanitární výhody.

Jak uvedl ukrajinský premiér Denys Shmyhal, kandidatura umožní Ukrajině modernizovat se a brzy se stát plnoprávným členem Evropské unie.

Hlava ukrajinské vlády zejména poznamenala následující výhody: právní konsolidace evropské budoucnosti Ukrajiny; transformace celé země s podporou Evropské komise; plná účast na programech a iniciativách EU; přitažlivost pro investory a bezpečnost podnikání; přístup k finanční pomoci pro země, které se připravují na vstup do EU (granty, investice nebo technická pomoc).

Podle ukrajinského premiéra to EU také investicemi do poválečné obnovy Ukrajiny prostřednictvím zvláštního svěřeneckého fondu Solidarity bude považovat za příspěvek k blahobytu potenciálního člena EU, a nikoli třetí země.

Takže doporučení EK přijali lídři Evropské unie. Nyní potřebujeme jejich jednomyslnou podporu (všech 27 zemí EU), aby Ukrajina získala právní status kandidáta.

Americký vůdce také vyjádřil důvěru v evropskou budoucnost Ukrajiny. V předvečer jednání lídrů EU v Bruselu Joe Biden řekl, že budoucí vstup Kyjeva do Evropské unie považuje za „velmi pravděpodobný“.

Ukrajina požádala o členství čtvrtý den po ruské invazi. Volodymyr Zelenskyj požádal 28. února EU o vstup do bloku zvláštním postupem, když co nejdříve vyplnil dvě části dotazníku Evropské komise, aby mohl posoudit možnost získat status kandidátského člena EU.

  Den boje za svobodu a demokracii. Cesta pokračuje.

Evropský parlament schválil 8. června rezoluci na podporu ukrajinské kandidatury a 17. června Evropská komise oznámila souhlas se statutem Ukrajiny.

Ukrajina brání mír v Evropě. Ukrajinci si již vysloužili právo stát se plnoprávnými členy evropské rodiny národů. A dnes mají hlavy států EU skvělou příležitost prokázat svou solidaritu s Ukrajinou.

Autor: Franz Hoffman

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com