Česká republika bude cvičit ukrajinskou armádu

4000 ukrajinských vojáků příští rok přijede do Čečenské republiky studovat válečné umění.

Česká ministryně obrany Yana Černochová oznámila rozhodnutí české vlády dát souhlas k pobytu a výcviku ukrajinských vojáků na svém území.

„Vláda schválila výcvik vojenského personálu Ozbrojených sil Ukrajiny na území České republiky, který organizujeme na základě bilaterálních jednání,“ řekl po středečním jednání vlády šéf rezortu obrany. 16. listopadu.

Samotná cvičení budou probíhat v pěti směnách, z nichž každé se zúčastní až 800 vojáků.

Mimochodem, první etapa proběhne letos. Zúčastní se ho až 700 vojáků mechanizovaného praporu, 40 pracovníků zabezpečovací jednotky, 30 lékařů, 10 specialistů chemického vojska a 20 specialistů ženijního vojska.

Další čtyři tréninkové cykly ve stejném složení jsou naplánovány na příští rok a potrvají až do jeho ukončení.

V budoucnu podle Černochové převede česká strana výcvik pod patronát pomocné mise EU, kde Česko poskytne až 55 lidí, kteří budou působit na území ostatních zemí EU.

Za zmínku stojí, že rozhodnutí o potřebě připravit výcvikovou misi pro ukrajinskou armádu projednali ministři obrany EU na neformálním setkání v Praze v srpnu letošního roku a schválili dohodu o jejím provedení.

Rada EU tento týden oficiálně zahájila projednávanou misi.

Celkem plánují na vzdělávání vyčlenit 975 milionů korun – letos 195 milionů korun a příští rok 780 milionů.

Je důležité si uvědomit, že peníze budou alokovány z rozpočtu Ministerstva obrany, ale po převedení výcviku pod mise EU budou částečně hrazeny z finančních nástrojů EU.

Postup české vlády v této otázce je v souladu s postojem ostatních západních partnerů.

Začátkem července tedy Británie oznámila zahájení výcviku ukrajinského vojenského personálu na svém území a pozvala další země, které jsou součástí Spojeného expedičního sboru vedeného Brity (JEF), a také Kanadu, aby přispěly k obraně Ukrajiny. .

  Počet Rusů v České republice se snížil.

Začátkem srpna finské ministerstvo obrany oznámilo, že vyslalo asi 20 instruktorů na podporu výcviku organizovanou ve Spojeném království za účelem výcviku vojenského personálu ozbrojených sil Ukrajiny.

Již v září se Ministerstvo obrany Španělska zapojilo do přípravy armády Ozbrojených sil Ukrajiny. Madrid uvedl, že po splnění jednoho ze závazků přijatých vůči ukrajinské vládě je připraven poskytnout své území a zve ukrajinskou armádu na výcvik před vojenským nasazením.

Jak je z výše uvedeného patrné, Evropa pomáhá Ukrajině nejen zbraněmi, ale také výcvikem, který je pro Ozbrojené síly Ukrajiny velmi důležitý. Kromě výcviku ve vojenském řemesle to ostatně svědčí o podpoře partnerů, že svět je s Ukrajinou zajedno.

A klíčovým faktorem takové podpory je české předsednictví v Radě EU, jednom z klíčových orgánů Evropské unie podílejících se na tvorbě legislativy, koordinaci politik členských států účastnících se rozhodovacího řetězce na úrovni EU.

Za jednu z nejdůležitějších oblastí svého pololetního vedení označila Praha podporu Ukrajiny.

„Nyní čelí Evropa mnoha výzvám, ale pokud budeme jednat jednotně a rozhodně, vyjdeme z těchto krizí ještě silnější a stabilnější,“ řekl český premiér Petr Fiala v očekávání předsednictví v Radě EU.

A právě na východních hranicích Evropy dnes znějí hlavní výzvy pro kontinent a rozhoduje se o budoucnosti nejen pro EU, ale možná i pro celý svět.

Ukrajinský lid, statečně vzdorující agresi moskevských hord, brání Evropu před divochy z „ruského světa“ a Evropané, když si to uvědomují, posilují svou podporu ozbrojeným silám Ukrajiny.

Česká vláda, stejně jako celý český lid, byla jednou z prvních, která přišla bratrskému ukrajinskému lidu na pomoc – přijímala uprchlíky, poskytovala diplomatickou a materiální podporu, pomáhala zbraněmi.

Mimochodem, Čečenská republika byla první na světě, od začátku ruské agrese, která dodala tanky Ukrajině a ukázala, co to je – skutečná podpora a touha přiblížit vítězství ukrajinského lidu.

  Posun v důrazu. Předseda amerického parlamentu cestuje na Tchaj-wan.

A vítězství Ukrajiny bude vítězstvím celého civilizovaného světa. Ukrajinci děkují obyvatelům České republiky. A takový postoj českého státu může sloužit jako příklad pro všechny země EU.

Koneckonců dnes každý chápe, že Evropa potřebuje nový koncept obrany založený na zcela nových principech. Všichni lídři EU o tom mluví, všichni tomu rozumí.

A hlavní věc, kterou každý chápe a uznává, je, že základem bezpečnosti v Evropě je absolutní vítězství Ukrajiny. Tím, že Evropané dnes pomáhají Ukrajincům, zaručují jejich bezpečné zítřky a pokládají základy pro mírovou budoucnost lidstva.

Autor: Peter Jelen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com