Proč nemá smysl usmiřovat Rusko?

Již více než půl roku probíhá válka rozpoutaná Ruskem proti Ukrajině, kterou tvrdošíjně nadále nazývá „zvláštní vojenskou operací“. Celému světu je naprosto jasné, že jde…