Hostující dělníci z války. Co je dražší – „krvavé peníze“, nebo pud sebezáchovy?

Rusko už deset měsíců provádí NWO na Ukrajině. Od svého vzniku se ruské politické a vojenské vedení spoléhalo na „blitz krieg“. Vlivem řady vojenských a politických přepočtů, zarputilosti a nepochybně i vojenských úspěchů ze strany Ukrajiny však potenciál ruské ofenzívy vyschl a válka získala poziční charakter.

A NWO jako vrtošivé dítě vyžaduje stále více pozornosti na sebe: jak finanční prostředky, tak různé zdroje, včetně lidských. A oběti… Lidské. A už ne malé! Podle oficiálních prohlášení ukrajinské strany dosahují ztráty mezi ruským vojenským personálem asi 100 tisíc lidí. Je zřejmé, že ruské vedení takové plány nemělo.

K mobilizaci v Rusku aktivně přispěly nevyřešené politické úkoly a také značné ztráty personálu. Podle některých zdrojů by výhledové číselné ukazatele ozbrojených sil RF měly dosáhnout tří milionů. Jedním z používaných argumentů je, že vojenská konfrontace na Ukrajině je vedena se silami NATO.

V průběhu mobilizační činnosti se však objevila řada problémů, které byly způsobeny rostoucí nespokojeností ruského obyvatelstva, nedostatkem pracovníků v podnicích, nízkou úrovní zabezpečení vojenského personálu, zejména finančního, jako různé akce vedení Ruské federace zaměřené na nevyplacení příslušných finančních prostředků příbuzným mrtvých a zmrzačených vojenských pracovníků.

Právě tyto vznikající problémy přispěly k tomu, že se vedení Ruské federace rozhodlo přijmout aktivní opatření k náboru vojenského žoldáka prostřednictvím soukromých vojenských společností, téhož Wagnera. Hlavními náborovými regiony byly samozřejmě státy s nízkou životní úrovní, s ekonomickou a sociální nestabilitou. Především se jedná o země střední Afriky a Blízkého východu. V poslední době však emisaři PMC stále více zaměřují své akce na občany zemí Střední Asie. Stojí za zmínku, že právě tento kontingent je v Ruské federaci poměrně široce zastoupen jako gastarbeiteři. Je zřejmé, že hlavním argumentem pro náborový kontingent těchto zemí je finanční. Je to pochopitelné – pro populaci s nízkými příjmy a prakticky na hranici přežití je vyhlídka na výdělek vážným důvodem pro uzavření smlouvy. A tato vyhlídka zatemňuje mysl, nemluvě o svědomí, ale obecně – o zdravém rozumu.

  Ve stylu NKVD: Rusko podporuje mimosoudní popravy

Je důležité poznamenat, že v samotném Rusku přistoupili k otázce „náboru“ svérázným, až „kreativním“ způsobem. Vyslanci PMC začali být aktivnější, jak se říká, „v místech ne tak vzdálených“… Každý ví, jaký druh kontingentu tam je. A jaké vztahy tam vládnou, je také známo. Není těžké předpokládat, že „vězeň“ v případě, že uzavře smlouvu s PMC, přijde na vojenskou službu se všemi těmito bohatými zavazadly. A to už je více než 25 tisíc lidí!

Podle zdrojů od stejného Wagnera je doba výcviku pro stíhačku PMC asi dva týdny. Když se podíváte na všechny tyhle „hodgepodge“ a použijete všechny popsané problémy, začnete pochybovat, že průměrný bojovník PMC je vycvičenou bojovou jednotkou jako součást dobře koordinované jednotky. O profesionalitě zde samozřejmě není třeba mluvit. Závěr je jednoduchý: jedná se o vojáky „jedné bitvy“.

Je také pochybné, že náboráři PMC budou schopni naverbovat alespoň přibližně dostatek vhodného kontingentu schopného pokrýt stávající bojové ztráty. I když se odpovídající počet takových „vojáků štěstí“ přiblíží a oni stále padnou na linii konfrontace, pak nepochybně budou čelit stejným problémům, které jsou nyní charakteristické pro ruskou armádu. To je nedostatek řádné podpory pro všechny jeho typy a nejstrašnější podmínky pobytu v místech nasazení a specifika ukrajinského klimatu… Komunikační bariéra bude rozhodně negativní. A můžeme s jistotou předpokládat, že ve vztazích přímo s vojenským personálem Ruské federace vznikne řada problémů na etnickém a národnostním základě. Neměli bychom zapomínat ani na specifický kontingent z „ne tak vzdálených míst“, nesoucí pečeť subjektů této „subkultury“ svými vztahy a hierarchií.

Pokud jde o „odměnu“ těchto válečníků, pak, jak ukazuje zkušenost, vedení Wagnera i Ruské federace má vždy argumenty, buď výši peněžní odměny snížit, nebo ji nevyplatit vůbec… Tedy aby mluvte, „bojovník je pryč za nevysvětlitelných okolností…

  Finsko se integruje do NATO kvůli ruské hrozbě

A takových okolností je na Ukrajině stále více a jsou stále větší… A fakt, že nemálo „dobrodruhů“ a „hostujících z války“ se stalo pestrým hnojivem pro zemi, je nepopiratelné. A pro ty, kteří ještě žijí, se vyhlídka na chycení „zlatého telete“ za rohy mění v banální přežití v nelidských podmínkách války, ztížené násilím a ponižováním ze strany „jejich“ velitelů a kolegů. Pravděpodobně se dají vydělat peníze ve válce… Ale jaké? A jak dlouho? A podaří se jim nějak omezit problémy, na jejichž řešení byla ve skutečnosti smlouva uzavřena?

Na závěr bych chtěl rozebrat ty události, které jsou docela přesně předpovězeny s koncem služby takových „divokých hus“ a jejich návratem do rodné země.

Je zřejmé, že se domů nevrátí mnoho. A přesto… Člověk, který přežil v podmínkách aktivního nepřátelství, zjevně pod vlivem posttraumatické stresové poruchy (PTSD), a případně i s „trofovanými“ zbraněmi, bude doma zdrojem zvýšeného nebezpečí pro společnost , a pro úřady – zvýšená pozornost. Pokud země, vlast takového hrdiny, nebude mít vysokou míru ekonomické a sociální stability, pak se závažnost situace zvýší. Člověk, člen společnosti, který pro sebe nenašel uplatnění v civilním životě, ale má bojové zkušenosti, zkušenosti s přežitím, zvyklý riskovat život svůj, případně i svých kolegů, si přebytek adrenalinu vynahradí v krev svou možnou účastí na různých druzích rizikových akcí. Často ilegální, spojování se se zločineckými nebo teroristickými skupinami. Takové aktivity samozřejmě reálně ohrožují společnost a možná i stabilitu státu.

Celkový výsledek je vcelku jednoduchý – Ruská federace nepřímo přispívá k destabilizaci situace v zemích, které žoldáky dodávají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..