Ceny za násilí. Oživení fašismu v Evropě.

Za obsazení Krymu bylo oceněno téměř dvě stě „hrdinů“, jejichž seznam vedl ruský senátor Klintsevich, členové „Ruského svazu veteránů Afghánistánu“ (RSVA). Ruské úřady udělily 199…